ŽIVOTNA I NEŽIVOTNA OSIGURANJA

Vaš su izbor

Naš zadatak je da pronađemo najbolje za Vas

Budućnost je nepredvidiva. Zaključenjem životnog osiguranja ulažete u sopstvenu budućnost, štitite svoju porodicu, planirate i ujedno štedite.

Riziko
osiguranje

Riziko osiguranje vam omogućava značajno veće osigurane sume u slučaju smrti, nezgoda i nastupanja težih bolesti a sve sa minimalnim ulaganjem.

zdravstveno-osiguranje

Izgraditi kuću nije isto što i izgraditi dom. Osiguranje imovine Vam pruža mogućnost da uz mala ulaganja nadoknadite štetu koja bi mogla da nastane.

Osiguranje od auto-
odgovornosti je obavezno osiguranje vozila za štetu
koju Vi pričinite trećim licima upotrebom Vašeg vozila a plaća je osiguravajuća kuća.

Poljoprivredna proizvodnja je izložena brojnim rizicima. Ono što svako može i treba da uradi da bi zaštitio svoje useve i životinje jeste da ih osigura.               

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja Vam pruža potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na putovanju ili privremenom boravku u inostranstvu.

Delta Generali osiguranje
Sava osiguranje
Grawe osiguranje
Wienner Stadtische osiguranje
Dunav osiguranje
DDOR osiguranje
Globos osiguranje
Triglav osiguranje

Dvoumite se?

Najčešća pitanja i odgovori

Zbog toga što o svom zdravlju, životu i budućnosti često brinemo manje nego o recimo svom automobilu. Povrede su moguće, budućnost neizvesna a finansijska sigurnost koju dobijate osiguranjem i vi i vaša porodica je neprocenjiva.

Zbog toga što mi sarađujemo sa velikim brojem osiguravajućih kuća a sa posebnom pažnjom ćemo izabrati ponudu najedekvatniju baš za Vas! Pri tome, vi našu uslugu ne plaćate.

Dovoljno je reci da neke osiguravajuće kuće postoje više od 200 godina. Takodje, investiranjem novca u različite sektore, one vrše disperziju (raspodelu) rizika.

Naravno. Možete nas posetiti u kancelariji u Novom Sadu ili poslati upit putem kontakt forme. Takodje, pozivom na naš broj telefona možete ugovoriti sastanak sa nekim od agenata i dobiti detaljno objašnjenje i informacije.